ESSO Tekstil

Politikalar
 

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 • Zorla Çalıştırma yerine gönüllü çalışmayı benimseriz.
 • Çocuk İşgücünü kesinlikle tercih etmeyiz.
 • Eşitlikçi yakalaşımı önemseriz
 • Çalışma Saatleri ve Ücretleri yasalara uygun düzenleriz.
 • Sağlık ve Güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyiz.
 • Yasal şartları ve mevzuatları her zaman takip ederiz.
 • Tedarikçilerimizi sosyal uygunluğa uygun yapılardan seçeriz.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Tüm Çevre Mevzuatı’nın hükümlerine uyarız.
 • Kirliliği kaynağında tespit etmek ve kirliliği en aza indiririz.
 • Çevresel etkileri minimize ederek ve çevresel performansı sürekli iyileştiririz.Doğal kaynakları verimli tüketmeyi önemseriz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uyarız.
 • Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve güvenliği farkındalığı gelişimi için sürekli olarak eğitimler veririz.
 • Tüm faaliyetlerimizde ve tedarikçilerimizin faaliyetliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız.
Esso Tekstil